De vrijwilligerswerk gerelateerde trends van 2022

Gepubliceerd op 23 februari 2022 om 16:00
vrijwilligerswerk-trends-2022

Benieuwd naar de trends in 2023? Die hebben we voor je op een rij gezet in dit blog

In ons vorige blog maakte we drie voorspellingen van trends waarvan wij verwachtten dat deze tot uiting komen in 2022. Inmiddels kunnen we meer trends met je delen. De trends uit dit blog komen voort uit een onderzoek dat is uitgevoerd door NLvoorelkaar in samenwerking met professor Lucas Meijs. Benieuwd naar welke trends het komende jaar tot uiting komen? Blijf dan doorlezen.

Trend 1 Coronahulp is niet langer een trend

Tijdens de eerste lockdown, in het voorjaar van 2020, was een piek te zien in het aantal mensen dat zich aanmeldde als vrijwilliger. In die periode meldde zich 11x meer mensen aan als vrijwilliger. Tijdens de tweede lockdown, in het najaar van 2020, liep dit aantal al terug. Er meldde zich toen 3x zoveel mensen aan als vrijwilliger. Tijdens de derde lockdown, in het voorjaar van 2021, meldde zich slechts 11% meer mensen aan als vrijwilliger. Hiermee kan geconcludeerd worden dat de behoefte van het geven van Coronahulp voorbij lijkt te zijn.

 

Hoe speel je als organisatie in op deze trend?

Het heeft dus nu vrijwel geen zin meer om tijdens een wervingscampagne in te spelen op de Coronacrisis. Dit is niet hetgeen dat nog veel nieuwe vrijwilligers over de streep gaat trekken. Ons advies is om dit in gedachte te houden wanneer je opzoek gaat naar nieuwe vrijwilligers.

Trend 2 Nieuwe manieren van vrijwilligerswerk

Het afgelopen jaar zijn er nieuwe manier ontstaan om iets goeds te doen. Er ontstonden dus nieuwe manieren van vrijwilligerswerk. Zo is te zien dat micro donaties, micro vrijwilligerswerk en impact challenges in populariteit groeide.

 

Een micro donatie is het geven van een kleine, eenmalige donatie op een gemakkelijke manier. Hierbij kan je denken aan een donatie middels een betaalverzoek. Micro vrijwilligerswerk is eigenlijk een kort, eenmalig project. Hierbij kan je denken aan het schrijven van een kaartje voor een eenzame oudere. Een impact challenge is een kortdurende vrijwilligerschallenge waarin men uit eigen initiatief iets goeds doet. Hierbij kan je denken aan plastic opruimen op straat.

 

Hoe speel je als organisatie in op deze trend?

Als organisatie kan je op deze trend inspelen door verschillende opties en keuzes aan te bieden als vrijwilligerswerk. Uit het onderzoek dat is uitgevoerd door NLvoorelkaar blijkt namelijk dat bijna 9.000 vrijwilligers aangaven dat het hebben van een ruim aanbod om uit te kiezen belangrijk voor hen gaat zijn in 2022.

 

Uit ditzelfde onderzoek is gebleken dat zelfstandigheid iets is wat vrijwilligers eveneens belangrijk vinden. Dit houdt in dat de vrijwilliger ruimte zoekt om zelf zijn vrijwilligerswerk vorm te geven. De vrijwilliger wil graag zijn kennis en ervaring kunnen inbrengen. Als organisatie kan je hierop inspelen door deze vrijwilligers de vrijheid te bieden om de taken zelf te laten organiseren en uitvoeren.

Trend 3 Nostalgie en personalisatie

Onder nostalgie verstaan we het gevoel dat alles vroeger beter was. Deze trend komt zeer waarschijnlijk voort uit de Coronacrisis, want immers vindt het grootste deel van de mensen dat alles voor de Coronacrisis beter was.


Een sub-trend die hieruit voortvloeit is de groeiende behoefte aan personalisatie. Personalisatie houdt in dat iets op maat is gemaakt of vormgegeven voor een bepaald persoon of een bepaalde doelgroep. In dit geval houdt personalisatie in dat je alles zoveel mogelijk afstemt op de vrijwilliger als individu.

Hoe speel je als organisatie in op deze trend?

Naar alle waarschijnlijkheid wordt ook personalisatie van het vrijwilligersbeleid belangrijk het komende jaar. Personalisatie zal ook in het werven van vrijwilligers, in het belonen van vrijwilligers en in de communicatie met vrijwilligers belangrijker worden. Onder Amerikaanse vrijwilligers is te zien dat een persoonlijke brief of -email als bedankje meer wordt gewaardeerd dan een ander soort beloning. Door dit soort gepersonaliseerde contactmomenten op te nemen in je vrijwilligersbeleid en ook toe te passen in de praktijk, is dan ook een manier hoe jij op deze trend in kan spelen.

Trend 4 Onbenut potentieel groeit

Helaas blijft een groot deel van het vrijwilligerspotentieel onbenut. Dit houdt in dat er mensen zijn die bepaalde tijd als vrijwilliger aan de slag willen en kunnen gaan, maar dit nu wegens diverse redenen niet doen. Het aantal uur dat onbenut blijft, staat ongeveer gelijk aan 56.000 dagen vrijwillige inzet. Er zou dus elk jaar 56.000 dagen extra vrijwilligerswerk gedaan kunnen worden (uiteraard verdeeld over meerdere vrijwilligers want er zitten natuurlijk maar 365 dagen in een jaar). Er kan dus 60% meer vrijwilligerswerk gedaan worden dan er momenteel plaatsvindt.

 

Hoe speel je als organisatie in op deze trend?

Als organisatie kan je op deze trend inspelen door verschillende flexibele en laagdrempelige vrijwilligerstaken aan te bieden. Dat veel vrijwilligerswerk wordt aangeboden als vaste taak op een vaste dag in de week, is namelijk een van de redenen van het vrijwilligerspotentieel niet volledig benut wordt. Men heeft in zijn of haar drukke leven niet altijd tijd om op vaste momenten vrijwilligerswerk te doen. Maak hier dus goed gebruik van en biedt indien mogelijk flexibele en laagdrempelige vrijwilligerstaken aan.

Trend 5 Meer eenzaamheid

Eenzaamheid is een trend die al een aantal jaar gaande is. Helaas neemt deze trend ook dit jaar weer toe. Ondanks het vervelende en gevoelige thema, biedt deze trend ook kansen. Uit het onderzoek van NLvoorelkaar blijkt namelijk dat 62% van de respondenten vrijwilligerswerk doet om in contact te komen met anderen. Eenzaamheid is dus ook een drijfveer voor mensen om zich als vrijwilliger in te zetten. Zo doende lost men de eigen eenzaamheid op.

 

Hoe speel je als organisatie in op deze trend?

Als organisatie speel je hierop in door ook één op één trajecten zoals een maatjes traject te organiseren. Dit maakt het voor eenzame mensen aantrekkelijk om aan de slag te gaan als vrijwilliger.

Trend 6 Er liggen uitdagingen op de loer

Er liggen het komende jaar een aantal uitdagingen op de loer voor maatschappelijke organisaties. Uit het onderzoek van NLvoorelkaar blijkt dat 24% van de organisaties ervaren dat er een tekort is aan vrijwilligers. Verder geeft 25% van de organisaties aan problemen te ervaren in het werven van nieuwe vrijwilligers. In 2022 verwacht 25% van de organisaties dat het werven van vrijwilligers nog moeilijker wordt. Het te kort aan vrijwilligers en het moeilijk vinden van nieuwe vrijwilligers kan in 2022 dus een uitdaging gaan vormen voor ongeveer een kwart van de maatschappelijke organisaties in Nederland.

 

Leestips!

We hebben twee blogs geschreven over het werven van nieuwe vrijwilligers. In het blog ‘Hoe werf je vrijwilligers op een vernieuwende manier?’ komt aan bod hoe je via vernieuwende manieren vrijwilligers kunt werven. In het blog ‘Vrijwilligers werven via social media’ lees je hoe je social media in kunt zetten om nieuwe vrijwilligers te werven. Als kers op de taart is er ook nog het gratis e-book ‘Vrijwilligers werven op een vernieuwende manier’ en kan je in de spoedcursus vrijwilligers werven nog verder de diepte ingaan. Met deze tips gaat het jou vast lukken om deze uitdaging uit de weg te gaan!

 

Het niet hebben van voldoende vrijwilligers en het niet kunnen vinden van nieuwe vrijwilligers, zijn niet de enige uitdagingen die op de loer liggen. De coronamaatregelen en vergrijzing van vrijwilligers vormen de grootste bedreigingen in 2022 voor maatschappelijke organisaties. Ook het subsidiebeleid van gemeenten wordt gezien als grote bedreiging evenals de verminderde instroom van vrijwilligers in de zorg.

 

Hoe speel je als organisatie in op deze trend?

Door jezelf goed te verdiepen in hoe je nieuwe vrijwilligers kunt werven (zie de bovenstaande tips) kan je het grootste obstakel overwinnen. Het subsidiebeleid van gemeenten is wat lastiger op te lossen. We adviseren je dan ook op het inzetten op sponsorwerving en het binnenhalen van donaties. Ook voor deze klus kan je eventueel vrijwilligers inzetten. Uit onderzoek blijkt dat het afgelopen jaar een stijging is te zien in het aantal professionals die zich op vrijwillige basis inzetten in het marketing- communicatie en fondsenwervingsvakgebied. Maak hier dus zeker gebruik van.

Trend 7 Meer jonge vrijwilligers

Het percentage jonge vrijwilligers is hoger dan ooit. 56% van de vrijwilligers in 2021 was jonger dan 40 jaar en 25% was jonger dan 25 jaar. De bereidheid van jongeren om ook in 2022 vrijwilligerswerk te doen is hoog. 54% van de vrijwilligers onder de 20 geeft aan in 2022 meer vrijwilligerswerk te willen doen dan het jaar daarvoor. Daarnaast geeft 43% van de twintigers aan meer vrijwilligerswerk te willen doen in 2022 en geeft 47% van de dertigers aan ook meer vrijwilligerswerk te willen doen. Dit is goed nieuws want dit biedt kansen.

 

Hoe speel je als organisatie in op deze trend?

Je kunt op deze trend inspelen door het vrijwilligerswerk in een hip jasje te steken. Benoem in je wervingsboodschap dat je ook opzoek bent naar jongeren en dat het vrijwilligerswerk bij jou ook voor jongeren een kans is om gelijkgestemden te ontmoeten. Ook het bieden van ontwikkelingsmodelijkheden, zoals scholing, is een belangrijke incentive voor jongeren. Voor jongeren is het namelijk belangrijk om een goed CV op te bouwen en scholing kunnen zij vermelden op hun CV.

Dit waren ze dan

Dit zijn de vrijwilligerswerk gerelateerde trends die ons het komende jaar te wachten staan. Wil je als organisatie niet verouderen en niet achterblijven? Dan is het goed om deze trends door te nemen en te kijken waar je op in kan en wil spelen. Kijk vooral goed naar wat past bij jou organisatie. Je hoeft immers niet alle trends te volgen. Weet je niet goed hoe je het beste op deze trends kunt inspelen? Neem dan gerust contact met ons op. We helpen je graag verder.

 

Wil je op de hoogte gehouden worden van alle trends en ontwikkelingen op het gebied van vrijwilligerswerk en het werken met vrijwilligers? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief

 

Geschreven door Suzanne de Baere, eigenaresse van De Klimop Academie

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.