Welke vrijwilligerstrends kunnen we in 2022 verwachten?

Gepubliceerd op 18 januari 2022 om 19:59

Benieuwd naar de trends in 2023? Die hebben we voor je op een rij gezet in dit blog

Een nieuw jaar betekend ook dat er weer nieuwe trends zijn die dit jaar tot uiting komen. Welke trends dat voor het vrijwilligerswerk gaan zijn, wordt momenteel onderzocht, maar wij doen alvast drie voorspellingen. We hebben hiervoor gekeken naar de Amerikaanse markt. Welke trends en ontwikkelingen spelen zich daar op dit moment af en hoe aannemelijk is het dat deze trends en ontwikkelingen ook in Nederland gaan komen? We bespreken het in dit blog.

 

Voorspelling 1: het opleiden van vrijwilligers wordt belangrijker

 

Er wordt steeds meer van vrijwilligers verwacht en vrijwilligers worden steeds vaker ingezet voor taken waarvoor bepaalde kennis en vaardigheden nodig is. Daarnaast wordt de doelgroep waarmee vrijwilligers binnen de zorg en welzijnssector te maken krijgen steeds complexer. Daarom wordt het bieden van scholing steeds belangrijker.

 

In Amerikaanse organisaties is zichtbaar dat wanneer vrijwilligers niet geschoold worden, de prestaties van de organisaties achterblijven (bron). Onze voorspelling is dat dit voor Nederlandse organisaties net zo gaat zijn. Wij geloven er dan ook in dat het dit jaar en de komende jaren steeds belangrijker gaat worden om vrijwilligers de juiste scholing aan te bieden.

 

Voorspelling 2: meer behoefte aan echte connecties

 

Naar verwachting krijgt de vrijwilliger steeds meer behoefte aan echte connecties. Met echte connecties bedoelen we dat vrijwilligers echt gezien willen worden als persoon en ook echt gewaardeerd willen worden. Vrijwilligers verwachten dat jij als coördinator weten wie ze zijn en wat ze doen en ze willen graag dat je ziet wat ze betekenen voor jouw organisatie. Ofwel; ze willen een band met jou en de andere teamleden opbouwen.

 

Je kunt hierop inspelen door vrijwilligers vaker te bellen. Ook het opnemen van een (bedank)video of een video waarin je nieuws over de organisatie deelt voelt al een stuk persoonlijker. En natuurlijk hoef je niet voor elke vrijwilliger een aparte video op te nemen en kan je de video algemeen houden. Alleen door jou te zien en horen praten, zal de vrijwilliger zich sneller verbonden voelen.

 

Voorspelling 3: een toenemende behoefte aan flexibel vrijwilligerswerk

 

Deze trend is niet nieuw en vorig jaar zagen we al dat er meer behoefte is aan flexibel vrijwilligerswerk. Mensen krijgen het steeds drukker en er wordt op het werk en in het privéleven veel van hen verwacht. Zich op structurele basis inzetten als vrijwilliger past hier niet altijd meer bij. Toch hebben veel mensen behoefte om zich vrijwilliger in te zetten naast hun drukke leven en daarom is er meer behoefte aan flexibel vrijwilligerswerk.

 

Onder flexibel vrijwilligerswerk wordt verstaan dat men zich in kan zetten wanneer het hen uitkomt. Dit kan beteken dat men zich eens in de zoveel tijden bij jou meldt om te vragen of hij iets kan betekenen. Dit kan ook betekenen dat de vrijwilliger wel eens per 2 weken langskomt, maar dit de ene keer op een maandag doet, en de andere keer op een zaterdag.

 

Deze trend is momenteel zichtbaar op de Amerikaanse markt (bron) en daarnaast is het leven er niet rustiger op geworden en daarom verwachten wij dat deze trend zich ook dit jaar voortzet. Wil jij jouw huidige vrijwilligers behouden en de kans vergroten dat er zich meer nieuwe vrijwilligers melden? Dan is het belangrijk dat je inspeelt op deze trend en flexibel vrijwilligerswerk binnen jouw organisatie mogelijk maakt.

 

Dit waren de drie trends waarvan wij denken dat deze in 2022 zichtbaar gaan worden. Wat zijn jouw voorspellingen voor het komende jaar? Laat het ons weten in de reacties hieronder.

 

Geschreven door Suzanne de Baere, eigenaresse van De Klimop Academie

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.