Privacyverklaring van De Klimop Academie

Versie 18 augustus 2020

De Klimop Academie vindt jouw privacy zeer belangrijk en doet er alles aan om de vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens te behouden. De Klimop Academie houdt zich daarom aan de huidige wet- en regelgeving conform de Algemene Vordering Gegevensbescherming.

In deze verklaring wordt per situatie beschreven welke persoonsgegevens De Klimop Academie verzameld en wat hiermee gedaan wordt. Ook lees je hoe lang je gegevens bewaard worden, welke beveiligingsmaatregelen er genomen zijn om je gegevens te beschermen en wat jouw rechten zijn.

Indien je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen of een klacht hebt, neem dan contact op met De Klimop Academie door een mail te sturen naar info@deklimopacademie.nl.

Wat zijn de grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens?
De Klimop Academie gebruikt persoonsgegevens alleen als dat mag volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarin staat dat persoonsgegevens verwerkt mogen worden:

 • Als er expliciet toestemming voor is gegeven, of
 • Als dat nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, of
 • Als dit nodig is voor een gerechtvaardigd belang voor een organisatie, of
 • Als dat nodig is om aan een wettelijke verplichting te voldoen, of
 • Als dat nodig is voor de vervulling van een wettelijk vastgelegde taak van algemeen belang

De Klimop Academie verwerkt je persoonsgegevens in de meeste gevallen op grond van expliciete toestemming of als dat nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst.


Hoe komt De Klimop Academie aan persoonsgegevens
De Klimop Academie komt enkel aan persoonsgegevens indien je deze zelf doorgeeft. De Klimop Academie neemt geen persoonsgegevens over van andere organisaties/derden en geeft ook geen persoonsgegevens door aan andere organisaties/derden.

Hier volgen de situaties waarin De Klimop Academie je persoonsgegevens verzameld.

 

Wanneer je contact zoekt met De Klimop Academie via het contactformulier, telefoon of per mail

Je kunt contact opnemen met De Klimop Academie door het contactformulier op de website in te vullen, een e-mail te sturen of je telefoonnummer achter te laten waarna De Klimop Academie je kan terugbellen. De gegevens die je dan achterlaat worden bewaard tot je vraag naar behoren is afgehandeld en dan nog maximaal tot 1 jaar daarna.

Als je je op de nieuwsbrief abonneert
Wanneer je je inschrijft voor de nieuwsbrief van De Klimop Academie, ontvang je periodiek een e-mail met daarin nieuws en informatie over onder andere vrijwilligersmanagement. Daarnaast word je op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen omtrent producten, diensten en aanbiedingen van De Klimop Academie. Bij de inschrijving voor de nieuwsbrief wordt gevraagd om je naam en e-mailadres. In elke nieuwsbrief staat onderaan een afmeldlink, zodat je jezelf ten alle tijden kunt uitschrijven voor de nieuwsbrief. Je gegevens worden tot 1 jaar nadat je je hebt afgemeld bewaard.


Als je een e-book downloadt
Om een e-book te kunnen downloaden vraagt De Klimop Academie je om een naam en e-mailadres achter te laten. Deze gegevens worden gebruikt om je het e-book toe te sturen en vervolgens enkele e-mails toe te sturen om je hier nog wat meer informatie over na te sturen. In elke e-mail staat onderaan een afmeldlink, zodat je ten alle tijden aan kunt geven hier geen e-mails meer over te willen ontvangen. Je gegeven worden tot 1 jaar nadat je jezelf hebt afgemeld, of nadat de laatste e-mail is verstuurd, bewaard.


Als je klant van De Klimop Academie wordt

Je kunt klant worden bij De Klimop Academie door via het inschrijfformulier aan te geven dat je wil deelnemen aan een onlinetraining. Daarnaast kan je aangegeven klant te willen worden door een e-mail te sturen of dit per telefoon te melden. Word je klant van De Klimop Academie, dan wordt in ieder geval je naam, bedrijfsnaam, (factuur)adres, betaalgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, kamer van koophandel nummer, en btw-nummer vastgelegd. Deze gegevens zijn nodig om de overeenkomst met je te kunnen uitvoeren en om een factuur aan je te kunnen sturen. 

Vanuit de Belastingdienst geldt een bewaarplicht van de administratie. Volgens de wettelijke verplichting van de Belastingdienst moet de administratie, met jouw persoonsgegevens, 7 jaar bewaard worden. Na deze periode worden je gegevens binnen 1 jaar verwijderd.

 

Marketing en reclame van De Klimop Academie
Via de website en social mediakanalen kun je je aanmelden om per e-mail en via social media reclame, aanbiedingen en acties te ontvangen van De Klimop Academie. Wanneer je klant bent van De Klimop Academie, ontvang je ook regelmatig reclame, aanbiedingen en acties per e-mail. Hiervoor is je naam en e-mailadres nodig. Wil je deze reclame, aanbiedingen en acties niet langer ontvangen? Meld je dan af via de afmeldlink die onderaan elke e-mail staat. De gegevens worden dan nog tot maximaal 1 jaar na de afmelding bewaard.

 

Het afnemen van enquêtes/evaluaties
De Klimop Academie kan je vragen om een enquête of evaluatie in te vullen. Het invullen hiervan is niet verplicht en heeft als doel de dienstverlening te verbeteren, de kwaliteit van de producten en diensten te verbeteren en marktonderzoek uit te voeren. Met jouw toestemming wordt dan gevraagd om je naam, e-mailadres en telefoonnummer. Wanneer je wordt uitgenodigd om een enquête/evaluatie in te vullen, dan wordt je geïnformeerd over het specifieke doel van de enquête/evaluatie. Je gegevens worden tot 1 jaar na afname bewaard.

 

Review vragen
Tijdens of na afronding van onze overeenkomst kan De Klimop Academie je vragen een review te geven. Dit uiteraard niet verplicht. De Klimop Academie vraagt dan je toestemming om jouw review te voorzien van bedrijfsnaam en jouw naam, om deze op de website te plaatsen en te gebruiken in reclame-uitingen en promotie van de producten en diensten. Je review blijft zichtbaar voor anderen totdat deze verwijderd wordt door De Klimop Academie, of je zelf je toestemming intrekt via info@deklimopacacemie.nl. Wanneer je je toestemming intrekt, wordt de review onmiddellijk verwijderd van de website en worden je gegevens direct verwijderd.

 

Cookies die de website gebruikt
Wanneer je de website van De Klimop Academie voor het eerst bezoekt, wordt een melding met uitleg over cookies getoond. Deze cookies worden enkel gebruikt voor analyse-doeleinden. Door gebruik te maken van de website ga je hier automatisch mee akkoord. Er worden in dit geval geen persoonsgegevens verzameld. Er wordt enkel gebruik gemaakt van anonieme IP-adressen voor analyse-doeleinden. 

 

Wie ontvangen jouw gegevens?
Je persoonsgegevens worden enkel gedeeld met derden wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat De Klimop Academie je persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • Derden ingeschakeld zijn om bepaalde gegevens te verwerken;
 • Dat nodig is om de overeenkomst met jou uit te voeren;
 • Je hier toestemming voor geeft;
 • De Klimop Academie hier gerechtvaardigd belang bij heeft;
 • De Klimop Academie dit wettelijk verplicht is (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).


Derden die in opdracht van De Klimop Academie persoonsgegevens verwerken zijn onder andere:

 • IT-leveranciers en -dienstverleners;
 • Boekhouders voor het opstellen van facturen en het uitvoeren van de financiële administratie;
 • Online tools voor onlinetrainingen, (e-mail)marketing, enquêtes/evaluaties, reviews;
 • Betaling dienstverleners (en indien nodig incassobureau);

Dit zijn verwerkers. Met hen hebben zijn verwerkersovereenkomsten gesloten. Je gegevens worden nooit verkocht aan derden. Ook koopt De Klimop Academie geen persoonsgegevens van derden.


Beveiliging van je gegevens
De Klimop Academie heeft passende beveiligingsmaatregelen genomen om je gegevens te beschermen. De website is versleuteld met een SSL-certificaat, zodat gegevens die via de website worden verstuurd niet zomaar onderschept kunnen worden. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een e-mailmarketingsysteem dat je gegevens veilig opslaat.

Verder zijn organisatorisch de juiste maatregelen genomen. Je gegevens worden beveiligd opgeslagen, zowel fysiek als online. Ook zijn de verwerkers waar De Klimop Academie mee werkt zorgvuldig geselecteerd en zijn goede afspraken gemaakt in de verwerkersovereenkomst over de beveiliging en geheimhouding.


Niet voor minderjarigen
De website, producten en diensten van De Klimop Academie zijn niet bedoeld voor kinderen van 16 jaar of jonger. Ben je 16 jaar of jonger, dan mag je alleen onder toezicht of met toestemming van je ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van de website, producten en diensten.


Geen bijzondere persoonsgegevens
De Klimop Academie verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Er zal vanuit De Klimop Academie nooit gevraagd worden naar je etnische afkomst, politieke opvatting, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gezondheid, strafrechtelijke gegevens, seksuele geaardheid/voorkeur, genetische gegevens of biometrische gegevens.


Geen geautomatiseerde verwerkingen
De Klimop Academie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat dan om besluiten die computerprogramma’s of -systemen nemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 

Websites van derden
Deze privacyverklaring is enkel van toepassing op De Klimop Academie en niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website van De Klimop Academie verbonden zijn. De Klimop Academie kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan en raad je dan ook aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat je van deze websites gebruik gaat maken.


Niet eens met de (wijze van) verwerking van je persoonsgegevens?
Indien je het niet eens bent met de manier waarop De Klimop Academie jouw persoonsgegevens verwerkt, kan je een mail sturen naar info@deklimopacacemie.nl. De Klimop Academie zoekt dan naar een passende oplossing.

Je hebt altijd het recht om een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen via deze link.

 

Dit zijn je rechten
Indien gewenst, heb je ten alle tijden het recht om je persoonlijke gegevens die De Klimop Academie heeft vastgelegd in te zien. Deze persoonsgegevens mag je altijd laten aanpassen of verwijderen. Ook mag je De Klimop Academie vragen om het vastleggen van de gegevens te beperken, of bezwaar te maken tegen het vastleggen van jouw gegevens. Je kunt dit doen door een mail te sturen naar info@deklimopacademie.nl. Je ontvangt dan binnen 5 werkdagen antwoord. Uiteraard wordt eerst gecontroleerd of dit verzoek daadwerkelijk van jou komt.


Wijzigingen in de privacyverklaring van De Klimop Academie
De Klimop Academie kan van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. De actuele versie vind je altijd op www.deklimoacademie.nl.

 

Contactgegevens van De Klimop Academie
De Klimop Academie
T.a.v. Suzanne de Baere
Willem de Goedestraat 11
4431 BM 's-Gravenpolder

Kamer van Koophandel nummer 77014677

Info@deklimopacademie.nl