Vrijwilligersmanagement: wat houdt dit precies in en wat is de rol van de vrijwilligerscoördinator hier in?

Gepubliceerd op 2 juli 2021 om 10:30

Vrijwilligersmanagement en de rol van de vrijwilligerscoördinator

Vrijwilligersmanagement is een term die steeds vaker voorkomt, maar wat houdt dit precies in? En wat is de rol van de vrijwilligerscoördinator hier in? Laten we hier eens naar kijken.

 

Kort gezegd, is vrijwilligersmanagement het managen van vrijwilligers, ofwel het leidinggeven aan vrijwilligers. De inzet van vrijwilligers is voor veel maatschappelijke organisaties van groot belang. Zonder de inzet van vrijwilligers, kan de doelstelling van een maatschappelijke organisatie niet altijd behaald worden. Omdat de inzet van vrijwilligers zo belangrijk is en omdat de vrijwilliger veranderd, groeit het belang van goed vrijwilligersmanagement. Echter is het zo dat vrijwilligersmanager of vrijwilligerscoördinator nog geen erkend beroep is in Nederland. Daarnaast wordt er tijdens opleidingen nog onvoldoende aandacht besteedt aan dit vak en daardoor is het soms lastig te bepalen wat de rol van de vrijwilligerscoördinator nu precies inhoudt. Gelukkig krijgt het managen van vrijwilligers als vak steeds meer erkenning en worden de rollen van de vrijwilligerscoördinator steeds meer afgebakend.

 

De rol van de vrijwilligerscoördinator

In de praktijk zien we vaak dat de rol van de vrijwilligerscoördinator vervuld wordt naast een andere functie. In de zorg en welzijnssector is het vaak zo dat de activiteitenbegeleider, medewerker welzijn, of verzorgende de rol als vrijwilligerscoördinator vervult naast de primaire werkzaamheden. En omdat er tijdens de opleiding onvoldoende aandacht is besteed aan vrijwilligersmanagement is het voor de vrijwilligerscoördinator soms lastig om te bepalen wat er van hem of haar verwacht wordt in deze rol.

 

Drie soorten vrijwilligerscoördinatoren

 

Het onderzoeksrapport ‘de rol en positie coördinator vrijwillige inzet’ van Movisie stelt dat er drie soorten coördinatoren zijn, namelijk de strategische, de uitvoerende en de allesdoener.

De strategische coördinatoren zijn verantwoordelijk voor strategisch opereren en zijn onderdeel van het managementteam van een organisatie. Zij zijn verantwoordelijk voor het positioneren van vrijwillige inzet binnen en buiten de organisatie, het ontwikkelen van het strategisch vrijwilligersbeleid, het creëren van de juiste randvoorwaarden, netwerken en aansturing van de dagelijkse begeleiding en ondersteuning van de vrijwilligers.

De uitvoerende coördinator is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing, begeleiding en ondersteuning van vrijwilligers. Hier komen de volgende taken bij kijken: het werven en selecteren van vrijwilligers en het opleiden van vrijwilligers en het waarderen van vrijwilligers.

De allesdoener vervult beide rollen.

In sommige organisaties is duidelijk welke soort rol de coördinator vervuld, maar in sommige organisaties is de vrijwilligerscoördinator een allesdoener en vervuld hij of zij dus beide rollen. In dit geval is de coördinator dus verantwoordelijk voor het invullen van alle bovengenoemde taken en de bijbehorende sub-taken. In de zorg en welzijnssector gebeurt het in de praktijk vaak dat de coördinator een allesdoener is en verantwoordelijk is voor de volgende taken:

 • Het opstellen van een vrijwilligersbeleid of input leveren aan het managementteam;
 • Het werven, selecteren, registreren, inwerken en evalueren van vrijwilligers;
 • Het aanleveren van gegevens met betrekking tot contracten;
 • Het leidinggeven aan vrijwilligers;
 • Het motiveren van vrijwilligers;
 • Het maken van planningen voor de vrijwilligers;
 • Het overleggen met collega’s over het op de juiste wijze inzetten van vrijwilligers;
 • Het bemiddelen tijdens conflicten tussen vrijwilligers onderling of vrijwilligers en beroepspersoneel;
 • Urenregistratie en declaraties beheren;
 • Het organiseren van bijeenkomsten voor vrijwilligers;
 • Het onderhouden van contacten met andere instanties die vrijwilligers leveren;
 • En het zijn van een aanspreekpunt voor vrijwilligers.

De gevolgen van het zijn van de allesdoener

Zolang de coördinator voldoende tijd en kennis heeft voor het vervullen van beide rollen, is dit in principe geen probleem, maar uit hetzelfde onderzoeksrapport van Movisie blijkt dat dit niet altijd het geval is en dat er in de praktijk vaak kennis ontbreekt die nodig is om beide rollen goed te vervullen. Daarom heeft De Klimop Academie de basistraining vrijwilligersmanagement ontwikkeld en ontwikkeld zij binnenkort een vervolgtraining. In deze training leer je de kennis en handvatten die nodig zijn om een goede basis te leggen voor het werken met- en leidinggeven aan vrijwilligers binnen jouw organisatie. In de verdiepingstraining zal dieper ingegaan worden op andere nuttige onderwerpen die je naar een nog hoger niveau brengen. Zodra de vervolgtraining ontwikkeld is, zal dit via de nieuwsbrief en Facebookpagina aangekondigd worden. Houd deze dus goed in de gaten als je hier meer over wilt weten.

Wil je liever meteen weten wat de basisstappen zijn in het goed samenwerken met- en leidingen aan vrijwilligers? Dan kan je hier het gratis e-book ‘de basis van vrijwilligersmanagement’ downloaden.

Onduidelijkheid over jouw rol?

Werk jij als vrijwilligerscoördinator in de zorg en welzijnssector en is voor jou niet geheel duidelijk wat jouw rol als vrijwilligerscoördinator binnen jouw organisatie nu precies is? Dan is het goed om hierover in gesprek te gaan met je leidinggevende. Het biedt veel voordelen om te weten waar je aan toe bent en wat er precies van jou verwacht wordt.

Mocht blijken dat er bepaalde taken van jou verwacht worden waar je nog onvoldoende kennis of vaardigheden over bezit, dan kan je aan je leidinggevende vragen of je mag deelnemen aan de basistraining vrijwilligersmanagement, of de aankomende vervolgtraining of aan een cursus of training van een collega organisatie. Je kan bij De Klimop Academie ook een online training op maat aanvragen over een onderwerp waarop jij graag verder de diepte in wilt gaan. Succes!


 »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.