Vrijwilligerswerk sterk positioneren binnen de organisatie

Gepubliceerd op 4 september 2022 om 10:59
Vrijwilligerswerk sterk positioneren

Niet altijd iedereen binnen de organisatie ziet in waarom de inzet van vrijwilligers belangrijk is. En soms hebben mensen binnen een organisatie een verkeerd beeld van vrijwilligers en zien ze hen bijvoorbeeld als last. Misschien herken je dit en speelt dit ook in jouw organisatie. Het sterk positioneren van vrijwilligerswerk is iets wat je kunt doen om dit probleem aan te pakken. In dit blog bespreken we wat positioneren precies inhoudt en hoe je vrijwilligerswerk sterk kunt positioneren binnen de organisatie.

 

Wat is positioneren precies?

 

Positioneren houdt in dat je een bepaald beeld over iets creëert in de gedachten van andere mensen. In dit geval betekent het dat je een positief beeld over vrijwillige inzet creëert in de gedachten van medewerkers, cliënten/patiënten en familieleden binnen jouw organisatie.

 

Waarom is dit nodig?

 

Het sterk positioneren van vrijwillige inzet en vrijwilligerswerk binnen de organisatie is nodig om draagvlak te creëren. Binnen een organisatie is niet altijd iedereen overtuigd van de meerwaarde van vrijwilligerswerk en vrijwillige inzet en daarom staat niet altijd iedereen achter de inzet van vrijwilligers. Door het vrijwilligerswerk sterk te positioneren, vergroot je de kans dat meer mensen wel de waarde van vrijwillige inzet gaan inzien en open gaan staan voor vrijwillige inzet op hun afdeling. Daarnaast zorgt het ervoor dat meer mensen positief gaan praten over vrijwilligers, wat een fijn werkklimaat schept voor de vrijwilligers.

 

Positioneren; hoe doe je dat?

 

Aan de hand van een aantal stappen kun je aan de slag gaan met het sterk positioneren van vrijwilligerswerk binnen de organisatie. Deze stappen nemen we met je door.

 

Stap 1: breng de huidige- en gewenste situatie in kaart

Een goed startpunt is om de huidige- én de gewenste situatie in kaart te brengen. Waar staat jouw organisatie nu en hoe wordt er overwegend gedacht over vrijwillige inzet? Breng ook in kaart wat de gewenste situatie is. Hoe wil je dat mensen binnen jouw organisatie gaan denken over vrijwillige inzet?

 

Als je weet waar je staat en waar je naartoe wilt, kun je gaan uitstippelen hoe je het gewenste doel gaat bereiken. De volgende stap is dan om een gezamenlijke visie uit te dragen.

 

Stap 2: bepaal de gezamenlijke visie

Bij het ontbreken van een gezamenlijke visie, kunnen er nog wel eens meningsverschillen ontstaan over wat vrijwilligers wel en niet mogen doen en over het belang van vrijwillige inzet voor jouw organisatie of cliënten/patiënten. Het is daarom belangrijk dat iedereen binnen de organisatie weet waarom er met vrijwilligers wordt gewerkt en wat de meerwaarde is van vrijwillige inzet voor jouw organisatie en haar cliënten/patiënten.

 

In het vrijwilligersbeleid staat beschreven wat de visie van de organisatie is over vrijwillige inzet. Dit is de gezamenlijke visie die je gaat uitdragen. Het belang van vrijwillige inzet komt hierin terug.

 

Stap 3: zorg dat iedereen binnen de organisatie op de hoogte is van deze gezamenlijke visie
Dit doe je onder andere door het onder de aandacht brengen van het vrijwilligersbeleid of vrijwilligershandboek. Instrueer teamleiders om deze met elk nieuw personeelslid te delen. Zorg ook dat er op elke afdeling een versie ligt.


Indien jouw organisatie een nieuwsbrief heeft voor personeel, kun je hier bijvoorbeeld elk kwartaal deze visie nog eens in terug laten komen. De visie verwerk je bijvoorbeeld in een leuk artikel over de vrijwillige inzet binnen jouw organisatie. Zorg dat mensen niet meer om de visie heen kunnen.

Ook wanneer je nieuwe vrijwilligers introduceert op een afdeling kun je meteen benaderukken waarom vrijwilligers zo belangrijk zijn voor de organisatie en haar cliënten/patiënten.

 

Stap 4: zorg dat beroepspersoneel weet wat van hen verwacht wordt

Als onderdeel van het goed positioneren is het ook belangrijk om beroepspersoneel op de hoogte te brengen wat van hen verwacht wordt wanneer het gaat om het werken met- en begeleiden van vrijwilligers. Moeten zij vrijwilligers op hun afdeling begeleiden of doe jij dit? Zijn zij het aanspreekpunt, of ben jij dit? Bij wie kunnen zij terecht met vragen over vrijwillige inzet? Duidelijkheid zorgt ervoor dat er minder weerstand is en het draagt bij aan een groter draagvlak.

 

Stap 5: creëer een achterban

Als vrijwilligerscoördinator ben je waarschijnlijk al fan van vrijwilligers, maar helaas is niet iedereen binnen de organisatie dit. De gedeelde visie benadrukken is de eerste stap om belang van vrijwillige inzet voor jouw organisatie te tonen, maar daarmee ben je er nog niet. We raden je daarom aan om een achterban te creëren. Je gaat dus opzoek naar mensen die net als jou het belang van vrijwillige inzet inzien.

 

Begin klein, het is al heel mooi als je per afdeling één persoon deze waarde in kunt laten zien. Deze persoon wordt dan ook een ambassadeur voor vrijwilligers en kan weer iemand anders op de afdeling deze waarde laten inzien. Zo breidt dit zich steeds verder uit. En zo vergroot het draagvlak binnen de organisatie.

 

Stap 6: blijf hier continu mee bezig

Het positioneren van vrijwillige inzet binnen de organisatie is iets wat je doorlopend moet blijven doen. Er zullen immers steeds mensen van functie wisselen binnen de organisatie en nieuwe mensen bijkomen. Daarnaast is het zo dat wat je aandacht geeft, groeit. En hetgeen waar je geen aandacht meer aan besteedt, verdwijnt naar de achtergrond. En je wilt vast niet dat het belang van vrijwillige inzet steeds minder zichtbaar wordt.

 

Stap 7: toon dit aan de vrijwilligers

Laat aan de vrijwilligers zien wat je doet om hun positie binnen de organisatie te versterken. Zo kun je tijdens een intakegesprek al delen dat het positioneren van vrijwilligerswerk iets is waar je constant mee bezig bent. Dit geeft de vrijwilliger het gevoel dat hij ertoe doet. En dat dat is immers ook zo!

 

Je kunt niet iedereen mee krijgen…

 

Als laatste willen we je meegegeven dat je niet iedereen mee kunt krijgen en dat dat oké is. Ieder persoon is anders en daardoor kan het zo zijn dat sommige mensen nooit de waarde van vrijwillige inzet gaan inzien. Deze personen krijg je niet mee in jouw visie. Kom je deze personen tegen? Besteed hier dan niet te veel aandacht aan. Focus je liever op de personen die wel achter je staan en die wel open staan voor verandering. Je kunt immers niet iets veranderen waar je geen invloed op hebt. En daarnaast is het al heel knap als je een deel van de organisatie achter je hebt staan!

 

Hoe nu verder?

 

Met deze informatie kun je alvast aan de slag. Vind je dit een interessant onderwerp en wil je hier graag nog dieper op in? Dan is de verdiepingstraining vrijwilligersmanagement iets voor jou. In deze training gaan we uitgebreid in op dit onderwerp.

 

Succes met het positioneren van het vrijwilligerswerk binnen jouw organisatie!

 

Geschreven door Suzanne de Baere, eigenaresse van De Klimop Academie

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.