VOG voor vrijwilligers

Gepubliceerd op 7 oktober 2021 om 13:51

In dit blog gaan we het hebben over het VOG, Verklaring Omtrent Gedrag. Wat is een VOG? Waarom is het belangrijk om vrijwilligers te vragen om een VOG? En hoe kan je deze aanvraag in orde maken? Deze vragen worden beantwoord in dit blog.

Wat is een VOG?

VOG staat voor Verklaring Omtrent Gedrag. De officiële definitie luidt als volgt:
‘’Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat uw (justitiële) verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving’.’ 

(Bron: Justis)


Samengevat is een VOG dus een verklaring waarin staat of iemand een crimineel verleden heeft of strafbare feiten heeft gepleegd waardoor hij of zij niet geschikt is voor het uitvoeren van een bepaalde functie.

Het belang van een VOG

Wanneer vrijwilligers werken met een kwetsbare doelgroep, zoals ouderen, is het altijd verstandig om de vrijwilliger op voorhand een VOG in te laten leveren. Je verkleint hiermee de kans op het aangaan van een samenwerking met iemand die niet de juiste intenties heeft. Je beschermt hiermee dus jezelf, jouw organisatie en de cliënten/patiënten.

VOG vrijwilligers; verplicht of niet?

In de wet is niet vastgelegd dat een VOG verplicht is voor vrijwilligers. Beroepsmatig kan een VOG wel verplicht zijn, bijvoorbeeld op een tussenschoolse opvang en basisschool. Sinds 1 januari 2016 is het ook verplicht een VOG te vragen aan medewerkers én vrijwilligers die zorg uit Wet langdurige zorg (Wlz) verlenen en aan medewerkers én vrijwilligers die werkzaam zijn binnen instellingen die geestelijke gezondheidszorg verlenen die onder de zorgverzekering valt en waar cliënten blijven overnachten (Bron: Rijksoverheid). 

 

Onder Wlz organisaties vallen onder andere zorginstellingen en verpleeghuizen. Valt jouw organisatie onder Wlz of geestelijke gezondheidszorg die onder de zorgverzekering valt en waar cliënten overnachten? Dan is het dus verplicht dat je vrijwilligers vraagt een VOG te overhandigen.

Hoe komt de vrijwilliger aan een VOG?

Indien de vrijwilliger geregistreerd staat in de Basisregistratie Personen (BRP), kan de vrijwilliger de VOG bij zijn of haar gemeente of via internet aanvragen. Staat de vrijwilliger hier niet ingeschreven dan moet hij of zij een aanvraag doen bij Justis.


Via deze link kan je het aanvraagformulier voor het krijgen van een VOG downloaden. Deze kan je meegeven aan je vrijwilliger. De vrijwilliger kan deze ingevuld inleveren bij zijn of haar gemeente. Hier zitten kosten aan verbonden en het is dus verstandig om op voorhand na te denken over hoe je dit gaat regelen. Ga je deze kosten wel of niet vergoeden aan de vrijwilliger?

Nu is het in bepaalde gevallen ook mogelijk om een gratis VOG aan te vragen. Laten we hier eens naar kijken.

Gratis VOG voor vrijwilligers aanvragen

Organisaties die de aanvraag van een VOG via internet willen regelen, kunnen zich aanmelden via https://www.gratisvog.nl/

De organisatie kan dan een verzoek klaarzetten voor de vrijwilliger waarmee de vrijwilliger online een VOG kan aanvragen. Hier zijn normaal gesproken bepaalde voorwaarden en kosten aan verbonden, maar in bepaalde gevallen kunnen organisaties die met vrijwilligers werken via deze website gratis VOG aanvragen doen. De organisatie moet hiervoor aan bepaalde eisen voldoen. Voor een actueel overzicht van deze eisen en om jouw organisatie hiervoor aan te melden, kan je terecht op https://www.gratisvog.nl/regeling-gratis-vog

Hoe is het binnen jouw organisatie geregeld?

Moeten vrijwilligers binnen jouw organisatie een VOG overhandigen? Of is dit nog niet het geval? Zeker wanneer je met kwetsbare groepen werkt, is het verstandig om vrijwilligers een VOG te laten overhandigen. Verstandig is om dit vast te leggen in het vrijwilligersbeleid en om dit tijdens een intakegesprek aan te geven.

Meer weten?

In het werken met- en leidinggeven aan vrijwilligers komt natuurlijk veel meer kijken dan alleen een VOG aanvragen. In de basistraining vrijwilligersmanagement leer je de kennis en handvatten die nodig zijn om een goede basis te leggen voor het werken met- en leidinggeven aan vrijwilligers binnen jouw organisatie, waaronder het aanvragen van een VOG.

Wil je liever meteen weten wat de basisstappen zijn in het goed samenwerken met- en leidingen aan vrijwilligers? Dan kan je hier het gratis e-book ‘de basis van vrijwilligersmanagement’ downloaden.

Succes!

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.