CBS vrijwilligerswerk; de nieuwe cijfers op een rijtje

Gepubliceerd op 7 oktober 2023 om 10:50
CBS vrijwilligerswerk

Tijdens en na de coronacrisis was een daling te zien in het aantal mensen dat zich vrijwillig inzette. Voor de coronacrisis was 49% van de Nederlanders actief als vrijwilliger. In 2021 was dit gedaald naar 39%. Volgens nieuwe cijfers van het CBS is dit percentage weer gestegen, maar nog niet terug op niveau als voor de coronacrisis. In 2022 gaf namelijk 41% van de Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder aan in de afgelopen twaalf maanden zich ten minste één keer vrijwillig te hebben ingezet. Een stijging van 2% dus!

Waar zijn de meeste vrijwilligers actief?

Het CBS heeft ook onderzocht in welke sectoren de meeste vrijwilligers actief zijn. Het grootse percentage vrijwilligers is actief in de sportsector (13,4%), gevolgd door scholen (7,4%) en de buurt (7,1%). In de verzorging of gezondheidszorg zijn 6,8% van de vrijwilligers te vinden. Benieuwd waar de overige vrijwilligers zich inzetten? Op de website van het CBS website van het CBS staat dit overzichtelijk weergegeven in een tabel.

Vrijwilligers in de verzorging of gezondheidszorg zijn het vaakst actief. Zij zetten zich wekelijks of maandelijks in en besteden de meeste uren per week aan vrijwilligerswerk.

Invloed van Corona

Tot slot onderzocht het CBS in hoeverre corona invloed had op de keuze om wel of niet door te gaan met vrijwilligerswerk. Meer dan 80% van de vrijwilligers gaf in 2022 aan dat zij ook voor de coronacrisis al actief waren als vrijwilliger. Voor een derde had de coronacrisis en de bijkomende maatregelen geen invloed op het vrijwilligerswerk. Een derde gaf aan minder vrijwilligerswerk te kunnen doen. Daarnaast kon 10% van de vrijwilligers geen vrijwilligerswerk meer doen. Ook bleek 10% online vrijwilligerswerk te zijn gaan doen. En hoeveel vrijwilligers zijn er echt gestopt met vrijwilligerswerk door de coronacrisis? Dit percentage komt neer op 3%.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.