Belangrijke punten uit het e-book Nooit te oud om te beginnen

Gepubliceerd op 21 mei 2023 om 11:00
Vrijwilligerswerk door ouderen

In 2018 startte het programma Samen Ouder Worden. Dit programma leerde ons anders kijken naar ouderen. Tot 2023 zijn op 35 plekken experimenten uitgevoerd door diverse activiteiten te organiseren. Dit leverde veel nieuwe inzichten op. Deze inzichten zijn gebundeld in een e-book. In dit e-book staat ook beschreven hoe we ouderen meer kunnen betrekken bij vrijwilligerswerk en wat hiervan de waarde is. Een samenvatting hiervan delen we in dit blog.

 

Vrijwilligerswerk versus vrijwillige inzet en vrijwillig actief

Veel ouderen associëren de term vrijwilligerswerk met een langdurige verbintenis, terwijl ze zich liever niet meer op die manier verbinden aan een project. Ze willen zich nog wel vrijwillig inzetten, maar liever op een meer vrijblijvende manier. De termen vrijwillige inzet en vrijwillig actief passen hier beter bij.

 

De voordelen van vrijwilligerswerk door ouderen

Oudere vrijwilligers brengen veel voordelen met zich mee:

 • Ze hebben veel kennis, ervaring en een groot netwerk.
 • Ze hebben relatief meer tijd om zich vrijwillig in te zetten.
 • Vrijwillige inzet biedt de kans voor ouderen om een betekenisvolle en waardevolle invulling aan hun leven te blijven geven in samenwerking met anderen.
 • Vrijwillige inzet door ouderen is in deze vergrijsde samenleving belangrijk. Dit omdat de druk op de arbeidsmarkt toeneemt en vrijwilligers beroepskrachten kunnen ondersteunen en ontlasten.

Ook ouderen met een migratieachtergrond zetten zich vrijwillig in

Ouderen met een migratieachtergrond staan ook open om vrijwilligerswerk te doen, ook al wordt vaak gedacht van niet. Zij zetten zich wel vrijwillig in maar noemen heb geen vrijwilligerswerk. Het advies uit het e-book luidt dan ook als volg; ga in gesprek en onderzoek wat jullie voor elkaar kunnen betekenen.

Om ouderen met een migratieachtergrond te interesseren voor vrijwillige inzet kunnen ook sleutelpersonen uit de gemeenschap ingezet worden als tussenpersoon.

De oudere vrijwilliger verandert

Vroeger deden oudere mensen vaak vrijwilligerswerk om betekenisvol te zijn. Nu is te zien dat ze steeds vaker vrijwilligerswerk doen omdat het leuk, uitdagend, gezellig en leerzaam is. Dit is handig om te weten want zo kun je hier in je wervingsboodschap (vacaturetekst) op inspelen.

Scannen naar talenten

Het is, zeker bij oudere vrijwilligers, belangrijk om te scannen naar talent. Kijk niet naar wat de vrijwilliger niet meer kan en ga in plaats daarvan op zoek naar wat hij of zij nog wel wil en kan.

Wat betekent vrijwillige inzet voor de ouderen zelf?

In het e-book staat ook beschreven wat vrijwillige inzet voor de ouderen zelf betekent. Het is niet alleen interessant om te weten, maar ook heel handig. Je kunt hier namelijk op inspelen in je wervingsboodschap.

Vrijwilligerswerk voor ouderen betekent dat ze er zijn voor een ander:

 • Een luisterend oor bieden, aandacht geven, er zijn.
 • Helpen, er voor een ander of voor elkaar zijn, omzien naar elkaar.

Voor de oudere vrijwilliger geeft dit:

 • Voldoening, waardevol bezig zijn, betekenis hebben, dankbaarheid ervaren.
 • Iets leuks doen.
 • Actief zijn, niet stilzitten, bezig blijven, gezond blijven.

Voor de oudere vrijwilliger en de mensen waar zij zich voor inzetten betekent dit:

 • Contact, ontmoeting.
 • Gezelligheid en plezier.

In het e-book staat ook het volgende beschreven: Ouderen met een migratieachtergrond gebruikten aanvullend andere woorden, zoals het geloof, eigen achterban willen helpen of emancipatie van oudere vrouwen. Dergelijke woorden en begrippen gebruiken in de werving en begeleiding kan helpen om aan te sluiten bij wat ouderen verleidt om vrijwillig actief te worden en te blijven.

De vrijwilligerscoördinator (jij dus) vervult een cruciale rol

In het e-book staat ook beschreven wat de rol van de vrijwilligerscoördinator is in vrijwilliger inzet door ouderen.

 • Je bent de verbinder tussen vrijwilligers, bestuur en beroepskrachten in de eigen organisatie.
 • Je bent verbinder tussen de eigen organisatie, en andere beroepsmatige en vrijwilligers organisaties in de gemeente.
 • Je bent ontwikkelaar en aanspreekpunt voor alles wat met vrijwilligersbeleid en - uitvoering te maken heeft.

Coördinatoren zijn een schakel om vrijwillige inzet voor en door ouderen mogelijk te maken.

Dat waren ze dan

Dit is onze beknopte samenvatting van wat je uit dit e-book kunt leren over vrijwillige inzet door ouderen. Benieuwd naar het complete e-book? Je vindt ‘m op deze website.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.